Ystad Militärmuseum

Den fantastiska lilla staden Ystad längst ned i södra Sverige, som kanske är mest känt för många genom Henning Mankells romaner om Kurt Wallander, har ett magnifikt militärmuseum som definitivt skall besökas.

Även om staden idag, med sina kullerstensgator och välbevarade korsvirkeshus, är en lugn stad och en pärla för turister, så kantas staden av en fantastisk militärhistoria som sträcker sig ända fram till 1997 då regementet lades ner. Staden kunde då tillgodoräkna sig 220 år av militär närvaro i staden. En närvaro och militärhistoria som Ystads Militärmuseum, som öppnade strax efter att Skånska Luftvärnsregementet lades ned, försöker återspegla i sina utställningar och i sina aktiviteter.

Militärhistoria i Ystad

Ystads militärhistoria är inte bara lång utan också mycket bred. Skånska dragonerna, som har en historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1600-talet, ersattes av ett infanteriregemente som i sin tur blev pansarregemente och detta ersattes i sin tur av luftvärnsstyrkor som fanns fram till nedläggningen. Alla dessa olika förbandstyper finns representerade i utställningarna.

Tavlan som visar ”De skånska dragonerna som rida till bad” som är målad 1906, har visats i bland annat Köpenhamn och i Moskva, en utställning om Cederholmarens ångbil och silverpukorna som 1773 skänktes av Hertig Karl till Ystads regemente och dragonerna, är några av sevärdheterna som museet erbjuder. Dessa pukor visade sig dock vara försilvrade kopparpukor, men de fick för enkelhetens skull behålla sitt namn även efter den upptäckten.

Även Hazard finns att se på museet, han var den sista rusthållhästen som tjänstgjorde vid K6. Han stoppades upp efter att han avlivats med ett skott, vilket ansågs värdigt en arméhäst, och finns numera förevigad på Ystads Militärmuseum. Bland de skånska dragonerna kan bland annat nämnas Nils Adlercreutz, som förutom sina chefspositioner vid Ystads dragonregemente, också var dubbad till riddare och en så skicklig ryttare att han tog en guldmedalj i fälttävlan vid OS i Stockholm 1912.

Museet har också massor med kort och information om det väldokumenterade regementet och om man har någon släkting som tjänstgjort vid regementet finns det garanterat utförlig information att finna här.

Museet har såväl tillfälliga som fasta utställningar, där bland annat beredskapstiden är en annorlunda och intressant fast utställning.

Man anordnar också med jämna mellanrum ärtsoppelunch för besökare.

Besök på museet kostar 50 kronor och museet är öppet sommartid för besökare mellan 13.00-16.00 alla dagar. Museet finns på det gamla regementsområdet I Ystad och är enkelt att hitta och erbjuder massor med parkeringsplatser.