Armémuseum

Stockholm – Sveriges huvudstad och därmed också den stad där försvaret skall vara som starkast. Åtminstone har det varit så genom historien. Det svenska artilleriet var beläget i Stockholm och artillerigården tjänade som lager för artilleripjäser och vapen i början av 1600-talet. Det är i denna byggnad som armémuseum idag har sina utställningar. Alltså är det inte bara utställningsföremålen som har sin historia inom armén, utan byggnaden i sig är ett magnifikt museiföremål.

Fokus för museet är att visa hur människor påverkats av krig och konflikter då och nu. Detta visas både genom att skildra arméns och soldaternas liv, men också genom att titta på de som var kvar i landet för att sköta vardagssysslorna och se till att samhället höll sig flytande och att militären fick de resurser och förnödenheter som behövdes för att göra sitt jobb.

Utställningar

Stockholms armémuseum har såväl fasta som tidsbegränsade utställningar.

Raoul Wallenbergs rum

För närvarande finns bland annat en utställning om Raoul Wallenberg, där vi lär känna svensken som riskerade sitt eget liv och räddade tusentals människor undan nazismens förföljelse av judar.

Moderna vapen

Armémuseum stockholm

Moderna vapen är en intressant utställning för den som vill titta på en spaningsfarkost eller ett rosa vapen. Det finns också möjlighet att känna och klämma på vapen från 1900-talet, hela åtta olika modeller finns tillgängliga för besökaren.

Krig och fred 1500-1800-talet

Krig och fred 1500-1800-talet är en utställning om just dessa år och tar bland annat upp temat 30-åriga kriget och hur ett typiskt fältläger kunde se ut då med en svält och nöd som vi har svårt att förstå. Här visas också vapen från 1600-talet upp med exempel på deras brutalitet och hur de tillverkades. Bland annat finns möjlighet att studera hur kanoner gjordes. Utställningen tar också upp den andra sidan av soldatens liv, den sida som soldaten lämnade för att dra ut i fält. En sida som ofta glöms bort när fokus läggs på kriget i sig.

Sadelkammaren

Sadelkammaren är en intressant utställning om hästen i krig. Idag känns användandet av hästar väldigt avlägset med alla fordon och all den utrustning vi har, men faktum är att hästarna var avgörande i krig om man tittar tillbaka i historien. Denna utställning visar allt från hästskor och hur dessa har utvecklats genom åren till sadlar och stallet. Det finns en kavallerisadel från början av 1900-talet som får lov att provsittas.

Vapen & rockar

Vapen & rockar är utställningen för den som är nyfiken på soldatens utrustning. Det är här uniformerna finns. Allt från de standardiserade uniformerna till de ståtliga officerarnas. Det finns också möjlighet att se de personliga vapnen som soldaterna använde och också modeller av de större vapnen som användes. Exempelvis finns modeller av kanoner och vagnar. Men det är inte vilka modeller som helst och de har inte byggts för utställningen. Dessa mycket detaljerade modeller togs fram för att utbilda officerare.

Makten och ärligheten

Kanske en av de mest intressanta utställningarna, i alla fall ur samhällsperspektiv, är utställningen Makten och ärligheten. Här utreds vad som avgör om ett föremål, ett fotografi eller en historia, skall ställas ut på museum eller inte. Det är inte alltid makten tillåter föremål eller information att komma allmänheten tillkänna. Det är också här frågan om vad som skall sparas och inte kommer upp, och vad det är som gör att ett föremål skall sparas eller inte.

Stockholms armémuseum har över 100 000 föremål från medeltid till modern tid.

Öppettider under sommarmånaderna juni-augusti är måndag-söndag 10.00-17.00. Övrig del av året är det öppet tisdag 11.00-20.00 samt onsdag-söndag11.00-17:00.

Det finns också bibliotek och arkiv där öppettiderna kan skilja sig från museets. Museet finns på Östermalm i Stockholm, nära Östermalmstorgs tunnelbanestation.