Historien upprepar sig – svenskar söker drömmen i andra länder

Hur har emigrationen förändrats och hur är den fortfarande lik den historiska emigrationen under 1800-talets krisår? Vilka orsaker finns det för emigration från Sverige? Emigrationens varierande orsaker är ämne för denna artikel, där de orsaker som anges idag kontrasteras mot de vanligaste orsakerna för emigrationen under det krisfyllda 1800-talet – en period som är känd för den betydande emigrationen från Sverige.

Historiskt sett var en viktig orsak till den stora emigrationen under 1800-talet de många krig och kriser som härjade då. Fram till 1901 gällde indelningsverket inom armén, vilket innebar att varje län skulle ställa upp med 1200 soldater i både krig och fred. Levnadsförhållandena för en soldat var inte så bra alla gånger, vilket ökade soldaternas motivation att emigrera.

Hur relaterar 1800-talets emigration till den nutida?

En vanlig orsak för emigration är idag de lägre skatter som finns i flera andra europeiska länder. Den lägre skatteprocenten är fördelaktig särskilt för pensionärer, då den möjliggör mer pengar i plånboken. Därför har det blivit vanligt att emigrera om man inte vill betala skatt i väldigt hög grad hemma i Sverige och hellre vill spara in lite mer pengar på pensionen.

Ofta är det fortfarande idag, i likhet med situationen på 1800-talet, löften om ett bättre liv som lockar svenskarna att flytta utomlands, kanske till thailand. Många har kanske fått jobb eller hoppas hitta ett jobb utomlands och väljer att flytta med den framtidsutsikten i sinnet. Om destinationslandet dessutom har lägre skatteprocent än Sverige, kan detta vara en ytterligare drivande faktor i att söka sig utomlands.

En annan sak som lockar är ett trevligare klimat. Många svenskar emigrerar idag från Sverige för att finna lyckan i ett land med varmare och behagligare klimat än det som finns i Norden. Vanliga länder dit svenskar emigrerar för värmens skull är Spanien och Thailand. Emigrationen till Thailand har trefaldigats sedan 2000 och allt fler väljer att flytta permanent till Spanien också.